บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริการด้านการนำเข้า-ส่งออกขนส่งระหว่างประเทศทางเรือทางอากาศ ดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 30 ครั้ง/ปี ชุดเครื่องแบบ โบนัสประจำปี ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด
1617 ถ.พัฒนาการ 10250
ใช้งานแผนที่