บริษัท จี.พี.วี.โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ประกอบด้วย บุคคลทั่วไป และ ธนาคารพาณิชย์ ต่าง ๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จี.พี.วี.โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด
14-14/1 ซอยลาดพร้าว 106 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.gpv.co.th
ใช้งานแผนที่