1. ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญการผลิตเกี่ยวกับการฉีดพลาสติกเป็น BOBBIN (รูปแกนพลาสติก ส่วนประกอบของหม้อแปลงขนาดเล็ก)
1.1 INJECTION FOR ELECTRONIC AND AUTOMATIVE PART
1.2 MOLD
1.3 PLATING FOR ELECTRONIC AND AUTOMATIVE PART
สวัสดิการ
 • - เบี้ยขยันสูงสุด 1,400
 • - ค่ากะ,ค่าตำแหน่ง,ค่ารองเท้า
 • - ข้าวฟรี
 • - ประกันสังคม
 • - โบนัสประจำปี
 • - รถรับ - ส่งพนักงาน (ปากน้ำ,บางปู,ตำหรุ, เอื้ออาทร3, ตลาดนิคม)
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - พักร้อนประจำปี
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - กีฬาสี
 • - เที่ยวประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ติดต่อ
บริษัท เดโคพลาส อินดัสทรี จำกัด
(E.P.Z) 693 หมู่ 4 ซอย E-10 นิคมอุตสหกรรมบางปู เขตส่งออก E 10
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ใช้งานแผนที่