บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรส จำหน่ายและแปรรูปสินค้าเกษตร
สวัสดิการ
บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ และผลตอบแทนพิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งสวัสดิการดังนี้ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ, ประกันสังคม, เงินช่วยเหลือกรณี บิดามารดาเสียชีวิต, เบี้ยขยัน, ชุดเครื่องแบบพนักงาน, การสัมมนาและฝึกอบรม, งานรื่นเริงประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
9/13 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม 28 10160