บริษัทนำเข้าอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักร CNC จากประเทศเยอรมัน เพื่อใช้ในการผลิตชิ้นงาน
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ค่านายหน้า - ค่าน้ำมัน - ค่าเสื่อมรถ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
GP SYSTEM(THAILAND) CO., LTD.
77 ซอยจรัลสนิทวงศ์ 49/1
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.gpsystem.com