บริษัท อินน๊อกซ์ จำกัด
ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเช่นกระดาษทรายผ้าทราย ขายกับลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
เงินเดือน 8,000บาท+ โบนัส(ตามความสามารถ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อินน๊อกซ์ จำกัด
109/43 ถ.ราชพฤกษ์ - รัตนาธิเบศร์ 11000
ใช้งานแผนที่