บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกด เป็น บริษัทญี่ปุ่น เริ่มก่อตั้งบริษัทฯเมื่อ 2 เมษายน 2551 เงินลงทุน 333 ล้าน ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ ชิ้นส่วนยานยนต์ ประเภทโลหะและชิ้นส่วนโลหะ
Benefits
- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ - อาหารกลางวัน - อาหารเย็น - รถรับ-ส่ง (พนัสนิคม, บางแสน, เมืองใหม่, ตลาดลาว, เฉลิมไทย, บ้านบึง) - เบี้ยขยัน 500, 700, 1000 - ของขวัญวันเกิด - ค่าล่วงเวลา - เครื่องแบบพนักงาน - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน - ค่ารักษาพยาบาล,ครอบครัว - เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าทักษะ - โบนัสประจำปี - และอื่น ๆ
Contacts
บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด
700/882 ชลบุรี
ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
See Map