บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นคงก้าวสู่ปีที่ 41 ด้วยบุคลากรมืออาชีพต้องการรับพนักงานเพื่อรองรับการขยายงาน และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
สวัสดิการ
- โบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี - ยูนิฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันหมู่ และประกันสังคม - ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2445/43-50 อาคารธารารมณ์บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 20-21 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.tararom.com
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง สาย 11, 58, 60,93, 113, 206, ปอ. 12, 113, 545 ปอพ. 3, 10
ใช้งานแผนที่