บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
ดำเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิต/แปรรูป หินแกรนิต-หินอ่อน ฯลฯ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534
สวัสดิการ
  • - โบนัสประจำปี
  • - ปรับค่าจ้างประจำปี
  • - เบี้ยขยัน
  • - เบี้ยขยันพิเศษ
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - ค่าครองชีพ
  • - อาหารกลางวัน
  • - ชุดฟอร์ม-รองเท้านิรภัย และ อื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
99/1 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์: www.bangkokinterstone.com