บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิต/แปรรูป หินแกรนิต-หินอ่อน ฯลฯ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2534
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ปรับค่าจ้างประจำปี - เบี้ยขยัน - เบี้ยขยันพิเศษ - ค่าตำแหน่ง - ค่าครองชีพ - อาหารกลางวัน - ชุดฟอร์ม-รองเท้านิรภัย และ อื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล สโตน จำกัด
99/1 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์
ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์: www.bangkokinterstone.com