บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิด Longevity Packaging โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มผู้ผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก ปัจจุบันทางบริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยหนึ่งแห่ง และได้ดำเนินการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของตลาด โดยมีโรงงานในประเทศจีน 2 แห่ง และสำนักงานขายอีกหนึ่งแห่งในประเทศอินเดีย
สวัสดิการ
สวัสดิการ - ยูนิฟอร์ม/ รองเท้า/ หมวก - เบี้ยขยัน - ปรับค่าจ้างประจำปี - ค่ากะ/ ค่าข้าว/ ค่าเดินทาง (เฉพาะกะกลางคืน) - งานเลี้ยงประจำปี - โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ - กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
ติดต่อ
บริษัท เอกา โกลบอล จำกัด
47 หมู่ 5
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130