บริษัท ไทยโตโย รับเบอร์ จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินกิจการมากว่า 20 ปี เรามีลูกค้าในประเทศและได้ขยายตลาดไปสู่ประเทศในแถบอเมริกาเหนือและเอเชีย เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ชิ้นส่วนยางของตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัท ไทยโตโย รับเบอร์ จำกัด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก บริษัท โทเอะ เคมีคอล อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น เราใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน เช่น TPS KAIZEN และอื่นๆเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้สินค้าได้คุณภาพและมาตรฐานภายใต้นโยบายคุณภาพที่ว่า "ผลิตสินค้าให้ลูกค้าทั่วโลกเชื่อมั่นและพึงพอใจ"
ปัจจุบันบริษัทกำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับเราในตำแหน่งงานดังข้างล่าง..
สวัสดิการ
 • บริษัทฯจัดสวัสดิการตามกฎหมายและเพิ่มเติม
 • 1.เบี้ยขยัน
 • 2.ค่ากะ
 • 3.ค่าความร้อน
 • 4.ข้าวกลางวันฟรี
 • 5.รถรับ-ส่งพนักงาน
 • 6.ชุดยูนิฟอร์มฟรี
 • 7.กองทุนเงินสะสม
 • 8.เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
 • 9.เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • 10.เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
 • 11.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพพนักงาน-ครอบครัว
 • 12.โบนัสตามผลประกอบการ
 • 13.ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 14.เบี้ยเลี้ยงกรณีไปปฏิบัติงานภายนอก
 • 15.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 16.เปิดบัญชีธนาคาร-ประเภทออมทรัพย์ ฟรี!
 • *หมายเหตุ สวัสดิการดังข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยโตโย รับเบอร์ จำกัด THAI TOYO RUBBER Co., Ltd.
เลขที่ 912/1 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.thaitoyorubber.co.th
วิธีการเดินทาง
 • สถานที่ใกล้เคียง
 • :เทสโก้โลตัส ซิตี้ปาร์ค(บางพลี) ถนนเทพารักษ์ กม.22
 • ให้เข้าซอยข้างโลตัส มุ่งหน้าสู่อุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลี
ใช้งานแผนที่