ผลิตและจัดจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำสำหรับการบริโภค เพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้เครื่องหมายการค้า BIOTECH ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดำเนินงานระดับสากล ISO9001:2015
สวัสดิการ
- ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปีแก่พนักงานทุกคน - พิจารณาจ่ายโบนัสทกปี ปีละ 2 ครั้ง (โรงงาน) และ 1 ครั้ง (สำนักงานขาย) - ประกันชีวิตวงเงิน 120,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ รักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชน สำหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร 1 คน (สำนักงานขาย) - ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน - เครื่องแบบพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท ไฟเบอร์เทค จำกัด
5 ซ.อ่อนนุช 62 ถ.สุขุมวิท 77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.biotech.co.th
ใช้งานแผนที่