บริษัท เซ็คเตอร์ อีเลคทรอนิค จำกัด
บริษัท เซ็คเตอร์ อีเลคทรอนิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 หนึ่งในบริษัทที่
ดำเนินธุรกิจนำเข้ากลุ่มสินค้าไอที ประเภท ACCESSORIES มากกว่า 10 ปี โดยได้รับความ
ไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายหลักจากสินค้ายี่ห้อดังหลายยี่ห้อ ได้แก่ MD TECH
ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าประเภท MOUSE, KEYBOARD,WEBCAM, SPEAKER, CASE, RACK
POWER SUPPLY และ UPS
เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่ หลาย รวมทั้งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้และผู้จำหน่ายเป็นอย่างดี
ปัจจุบันทางบริษัทฯเอง ได้ส่งอีกหนึ่งสินค้าคุณภาพเข้าตลาดภายใต้ยี่ห้อ MD TECH
ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เราได้พัฒนา และปรับปรุงให้สินค้ามีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้น
เพื่อตอบสนองตามความต้องการของตลาด ณ ปัจจุบันโดยจะเน้นเรื่องของรูปลักษณการดีไซน์
ระสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในกลุ่มต่างๆได้มากยิ่งขึ้น
อีกทั้งสินค้าเรายังได้รับมาตรฐานสากล ในราคาที่ยุติธรรมและย่อมเยา
รวมถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิต หรือ มอก.1291-2545 จึงทำให้สินค้าของทางบริษัท
ได้รับความนิยม และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซ็คเตอร์ อีเลคทรอนิค จำกัด
212,214 ซอยลาดพร้าว 94 10310
เว็บไซต์: www.mdtechthai.com