บริษัท เน็ตเวิร์ค โพรวายเดอร์ จำกัด
บริษัท เน็ตเวิร์คโพรวายเดอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค โซลูชั่น อินทิเกรชั่น เป็นที่ปรึกษาทางด้านเน็ตเวิร์ค และความปลอดภัยในระบบเน็ตเวิร์ค นอกจากนั้น บริษัทฯจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมถึงการติดตั้งระบบข่ายสายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ซึ่งได้แก่ การติดตั้งระบบสายส่งสัญญาณภาย นอกอาคาร (out door wireling),ระบบสายอากาศสำหรับอุปกรณ์ WiFi ทุกชนิด (Attenna Unit),วางระบบ เคเบิลทีวี, ดิจิตอล ทีวี
บริษัทฯรับให้คำปรึกษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวางเครือข่าย VPN , การติดตั้งระบบ Firewall , การติดตั้ง Router , การติดตั้ง Server เพื่อใช้งาน Application ภายใน ฯลฯ
สวัสดิการ
  • คอมมิชชั่นจากการขายสินค้า
  • ค่าคอมมิชชั่นจากรายได้ประจำเดือน
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ค่าเช่ารถ
  • ค่าน้ำมัน
  • ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็ตเวิร์ค โพรวายเดอร์ จำกัด
7/5-6 ถนนประดิพัทธิ์
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ใช้งานแผนที่