บริษัท เน็ตเวิร์คโพรวายเดอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค โซลูชั่น อินทิเกรชั่น เป็นที่ปรึกษาทางด้านเน็ตเวิร์ค และความปลอดภัยในระบบเน็ตเวิร์ค นอกจากนั้น บริษัทฯจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมถึงการติดตั้งระบบข่ายสายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ซึ่งได้แก่ การติดตั้งระบบสายส่งสัญญาณภาย นอกอาคาร (out door wireling),ระบบสายอากาศสำหรับอุปกรณ์ WiFi ทุกชนิด (Attenna Unit),วางระบบ เคเบิลทีวี, ดิจิตอล ทีวี บริษัทฯรับให้คำปรึกษา ระบบงานคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวางเครือข่าย VPN , การติดตั้งระบบ Firewall , การติดตั้ง Router , การติดตั้ง Server เพื่อใช้งาน Application ภายใน ฯลฯ
สวัสดิการ
คอมมิชชั่นจากการขายสินค้า ค่าคอมมิชชั่นจากรายได้ประจำเดือน ประกันสังคม โบนัส ท่องเที่ยวประจำปี ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็ตเวิร์ค โพรวายเดอร์ จำกัด
164/116 ซอย ราชวิถี 2 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: http://www.networksprovider.com
ใช้งานแผนที่