บริษัท ทรานส์ อีเควเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริหารงานบุคคล ฝึกอบรม
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - เครื่องแบบ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทรานส์ อีเควเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
50/549 หมู่ 9
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.trans2544.com