บริษัท สยามอินเท็นท์คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจงานออกแบบโครงสร้าง ที่ปรึกษา และงานรับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย , อาคารโรงงาน , ถนน ฯลฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน
Benefits
1.ประกันสังคม 2.โบนัสประจำปี 3.จัดเลี้ยงตามวาระ 4.ฯลฯ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สยามอินเท็นท์คอนสตรัคชั่น จำกัด
34/59 ม.9 ถ.วิภาวดี-รังสิต 10210