JobThai
บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตัรคชั่น จำกัด
ดำเนินการมากว่า20ปี เป็นบริษัทรับเหมาติดอันดับ1ใน10ของL&H ,ปรินสิริ,แสนสิริ รับงานหมู่บ้าน โรงงาน และจัดสรรเอง(บ้านอัญชัญ) งานส่วนใหญ่อยู่ในกทม.&ปริมณทล
สวัสดิการ
มีที่พัก นำไฟพร้อมในหน่วยงาน ,มีประกันสังคม ,สิ้นปีมีโบนัส ,มีทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานที่เรียนดี มีการสัมนาอบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะรวมทั้งสังสรรค์ครอบครัวพนักงานเพื่อเพิ่มความสามัคคี ทุกปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท วี.วี.ดับบลิว.คอนสตัรคชั่น จำกัด
292/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 10250