ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงบัจจุบัน บริษัท เอ็น ซี ซี เน็ทเวิร์ค เป็นผู้ให้บริการงานระบบเครือข่ายครบวงจรมีผลงานด้านการวางระบบ ติดตั้ง ดูแลระบบให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในส่วนราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยอุปกรณ์หลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนำในแต่ละภาคส่วน ครอบคลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ ภาพ เสียง และระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
สวัสดิการ
  • 1.ปรับค่าจ้างประจำปี
  • 2.โบนัสประจำปี และเที่ยวประจำปี
  • 3.ประกันสังคม
  • 4.เบี้ยขยัน
  • 5.เครื่องแบบพนักงาน
  • 6.สวัดิการเงินกู้ ปลอดดอกเบี้ย
  • 7.สวัสดีการเงินช่วยเหลือต่างๆ
  • 8.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็นซีซีเน็ทเวิร์ค จำกัด
909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11/9 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.networks.co.th
ใช้งานแผนที่