ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงบัจจุบัน บริษัท เอ็น ซี ซี เน็ทเวิร์ค เป็นผู้ให้บริการงานระบบเครือข่ายครบวงจรมีผลงานด้านการวางระบบ ติดตั้ง ดูแลระบบให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในส่วนราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยอุปกรณ์หลากหลายจากผู้ผลิตชั้นนำในแต่ละภาคส่วน ครอบคลุมเทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ ภาพ เสียง และระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล
สวัสดิการ
1.ปรับค่าจ้างประจำปี 2.โบนัสประจำปี และเที่ยวประจำปี 3.ประกันสังคม 4.เบี้ยขยัน 5.เครื่องแบบพนักงาน 6.สวัดิการเงินกู้ ปลอดดอกเบี้ย 7.สวัสดีการเงินช่วยเหลือต่างๆ 8.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็นซีซีเน็ทเวิร์ค จำกัด
909 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 11/9 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.networks.co.th
ใช้งานแผนที่