ผลิต นำเข้า ส่งออก ตลับโทนเนอร์ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ตลับผ้าหมึกใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ฯลฯ
Benefits
  • - รถรับส่ง
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด
651 ม. 4 (เขตประกอบการเสรี ) นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
See Map