JobThai
ผลิต นำเข้า ส่งออก ตลับโทนเนอร์ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ ตลับผ้าหมึกใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ฯลฯ
สวัสดิการ
- รถรับส่ง - เบี้ยขยัน - โบนัส
ติดต่อ
บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด
651 ม. 4 (เขตประกอบการเสรี ) นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.turbon.co.th