บริษัท สำนักกฎหมายนิติรัฐภูมิ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานจดทะเบียนธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ. 2546 และเปิดดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ก่อนร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด สำนักกฎหมายนิติรัฐภูมิ ดำเนินกิจการในรูปสำนักงานทนายความ โดยมีนักกฎหมายและทนายความที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากสำนักงานทนายความชั้นนำของประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังในวิชาชีพจึงมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันสร้างสำนักกฎหมายที่เปี่ยมด้วยคุณภาพในงานวิชาชีพกฎหมาย ตลอดจนเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถ และความชำนาญเฉพาะในกฎหมายแขนงต่างๆ รวมถึงความพร้อมในด้านข้อมูลกฏหมาย สำหรับอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีระบบการตรวจสอบการทำงานทั้งในงานด้านธุรการและงานวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทควบคู่กันไปด้วย
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สำนักกฎหมายนิติรัฐภูมิ จำกัด
72 อาคาร พี เอ วี ชั้น 5 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 42
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.Law4V.com
ใช้งานแผนที่