โรงเรียนภาษาพาสนุก
สอนภาษาต่างประเทศ และกวดวิชาคณิตศาสตร์
สวัสดิการ
ที่พัก ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนภาษาพาสนุก
19/11-12 หมู่ 2
ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000
เว็บไซต์: www.enjoyangthong.com