บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด
- ดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาและวิจัยธุรกิจ และอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.วันลาพักผ่อนประจำปี 3.โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด
61/2 ถนนพัฒนาการ ซอย 41
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.caii-thailand.com
ใช้งานแผนที่