บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด
- ดำเนินงานด้านการให้คำปรึกษาและวิจัยธุรกิจ และอุตสาหกรรม
Benefits
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.วันลาพักผ่อนประจำปี
  • 3.โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด
61/2 ถนนพัฒนาการ ซอย 41
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
See Map