บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
เป็นบริษัทที่บริหารโดยผู้บริหารชาวญี่ปุ่น เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตลวดเหล็กเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมครัวเรือนและงานชุบ ทุนจดทะเบียน 140 ล้าน มีจำนวนพนักงาน 500 คน
สวัสดิการ
  • บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสวัสดิการของพนักงานทุกคน มีสวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน และสวัสดิการเพิ่มเติม ดังนี้
  • 1. มีรถ รับ-ส่ง พนักงาน
  • 2. มีเบี้ยขยัน
  • 3. จัดของเยี่ยมพนักงานในกรณีเจ็บป่วยและคลอดบุตร
  • 4. เงินช่วยเหลืองานศพบุคคลในครอบครัว
  • 5. เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
  • 6. เงินรางวัลพิเศษในกรณีไม่หยุดงาน
  • 7. ประกันอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน
  • 8. เงินโบนัสประจำปี
  • 9. แจกชุดยูนิฟอร์มฟรี
ติดต่อ
บริษัท บางกอก ไอ-โทอะ จำกัด
1/7 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซ.8
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ใช้งานแผนที่