บริษัท ฟิงเกอร์สแกน แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด
จำหน่ายออกแบบติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดFingerscan และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
สวัสดิการ
ค่าล่วงเวลา โบนัสคอมมิชชั่นเบี้ยงเลี้ยง สวัสดิการทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟิงเกอร์สแกน แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จำกัด
44/25 หมู่1 10160
เว็บไซต์: www.thaisecurity.biz