บริษัท ซีวีเทค วินเนอร์ จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง บ้าน โรงงาน
Benefits
- ประกันสังคม และ - โบนัสประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ซีวีเทค วินเนอร์ จำกัด
14/550 หมู่ 3
ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110