บริษัท เซอร์วิส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับหอพัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เซอร์วิส โซลูชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด
3, 5, 7 ซอย 1 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130