บริษัท 42 อินเตอร์เทรด จำกัด
จัดจำหน่าย บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ทุกชนิด
สวัสดิการ
โบนัส ประกันสังคม คอมมิชชั่น วันหยุดประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท 42 อินเตอร์เทรด จำกัด
207 ถ.ดำรงรักษ์ 10100
เว็บไซต์: www.dbale.com
ใช้งานแผนที่