บริษัท ดำเนินธุรกิจให้บริการด้าน Logistics บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
สวัสดิการ
- รถรับส่งพนักงาน - ชุดยูนิฟอร์ม รองเท้านิรภัย - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว - ประกันสุขภาพพนักงานและครอบครัว - ทุนการศึกษาพนักงานและบุตร - เงินของขวัญกรณีแต่งงาน - เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร - เงินช่วยเหลือค่างานศพ - เงินรางวัลเชิดชูเกียรติครบทุก 5 ปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี เริ่มต้นที่ 14 วัน/ปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัส - ค่ากะ - กิจกรรมพิเศษอื่นๆตามโอกาส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
70 ม.6 ต.ละหาร
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.dhl.com
ใช้งานแผนที่