บริษัท ดำเนินธุรกิจให้บริการด้าน Logistics บริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า
สวัสดิการ
 • - รถรับส่งพนักงาน
 • - ชุดยูนิฟอร์ม รองเท้านิรภัย
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
 • - ประกันสุขภาพพนักงานและครอบครัว
 • - ทุนการศึกษาพนักงานและบุตร
 • - เงินของขวัญกรณีแต่งงาน
 • - เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 • - เงินช่วยเหลือค่างานศพ
 • - เงินรางวัลเชิดชูเกียรติครบทุก 5 ปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี เริ่มต้นที่ 14 วัน/ปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - โบนัส
 • - ค่ากะ
 • - กิจกรรมพิเศษอื่นๆตามโอกาส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
70 ม.6 ต.ละหาร
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.dhl.com
ใช้งานแผนที่