บริษัท เอ็มแอนด์เจ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิตและส่งออกฮาร์ทดิสก์ และสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยผ่านการรับรองคุณภาพจากมาตราฐานISO9001:2008,14001:2004, OHSAS 18001:2007 และ EICC (Electronics Industry Code of Conduct) ต้องการรับสมัครงานในตำแหน่ง ดังนี้
สวัสดิการ
- รถรับ-ส่ง พนักงาน, ข้าวฟรี, เบี้ยขยัน, ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น (พนักงานสำนักงาน: วันทำงานปกติ วันจันทร์ - ศุกร์)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
M&J TECHNOLOGIES CO., LTD.
40/36 หมู่ที่ 5 13210
เว็บไซต์: www.mjtech.net
ใช้งานแผนที่