ผลิตชิ้นส่วนเครื่องคำนวณที่ทำจากพลาสติกพลาสติก
สวัสดิการ
 • - เบี้ยขยัน 800 บาท (Full Attendance 800 Baht)
 • - ค่าอาหาร 40 บาท (Food 40 Baht/Day)
 • - ค่าตำแหน่งตามความสามารถ และ ประสบการณ์
 • (Duty allowance follows ability and work experience)
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน (Bus For Employee)
 • - ประกันสังคม (Social)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Recruitment Fund)
 • - โบนัสประจำปี (Bonus)
 • - วันหยุดตามประเพณี (Company holiday)
 • - ลาพักพร้อน 6-10 วัน (Holiday Leave 6-10 Days)
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน (Uniform)
 • - ค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานของพนักงาน 1,000 - 2,000 บาท
 • (Employee weeding expenses 1,000 - 2,000 Baht)
 • - ค่าใช้จ่ายช่วยงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน 1,000 - 5,000 บาท
 • (Funeral Expenses of the employee family 1,000 - 5,000 Baht)
 • - งานเลี้ยงปีใหม่ และ กิจกรรมต่างๆ (New Year party and other activities)
ติดต่อ
บริษัท เจ็ทไทย พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
702 ม. 4 ซ. E-10 ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.jetthai.com
ใช้งานแผนที่
event langing page