ผลิตชิ้นส่วนเครื่องคำนวณที่ทำจากพลาสติกพลาสติก
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน 800 บาท (Full Attendance 800 Baht) - ค่าอาหาร 40 บาท (Food 40 Baht/Day) - ค่าตำแหน่งตามความสามารถ และ ประสบการณ์ (Duty allowance follows ability and work experience) - รถรับ-ส่งพนักงาน (Bus For Employee) - ประกันสังคม (Social) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Recruitment Fund) - โบนัสประจำปี (Bonus) - วันหยุดตามประเพณี (Company holiday) - ลาพักพร้อน 6-10 วัน (Holiday Leave 6-10 Days) - ชุดฟอร์มพนักงาน (Uniform) - ค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานของพนักงาน 1,000 - 2,000 บาท (Employee weeding expenses 1,000 - 2,000 Baht) - ค่าใช้จ่ายช่วยงานศพให้กับครอบครัวพนักงาน 1,000 - 5,000 บาท (Funeral Expenses of the employee family 1,000 - 5,000 Baht) - งานเลี้ยงปีใหม่ และ กิจกรรมต่างๆ (New Year party and other activities)
ติดต่อ
บริษัท เจ็ทไทย พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
702 ม. 4 ซ. E-10 ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.jetthai.com
ใช้งานแผนที่