บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด
ผู้ผลิตและส่งออกโซ่รถจักรยานยนต์ชั้นนำมานานกว่า40ปี ภายใต้ยี่ห้อไดอิชิ
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน /ค่าอาหาร / ค่ารถ / ค่าที่พัก / โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยมอเตอร์เชน จำกัด
7/138 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.tmcchain.com