สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
สมาคมการค้าที่เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ Bupa Health Insurance - ค่าทำงานล่วงเวลา (OT) - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
216/5 อาคารแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.thaitapiocastarch.org
ใช้งานแผนที่