สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
สมาคมการค้าที่เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ Bupa Health Insurance
  • - ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
  • - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
216/5 อาคารแอล.พี.เอ็น ทาวเวอร์ ถนนนางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.thaitapiocastarch.org
ใช้งานแผนที่