บริษัท อิมมีเดียท รีซอร์สเซส จำกัด – CRM, Branding, PR, Digital
ประกอบกิจการด้านที่ปรึกษาทาง CRM และการตลาดสมาชิกบัตร และมีบริการในด้านต่างๆ กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อาทิ
• การออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์/สินค้า (Branding)
• การพัฒนาและวางแผนการตลาดและการขาย ทั้ง Online และ Offline
• การออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (Advertising / Graphic Design)
• การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event /Activity)
• การวางแผน/จองสื่อโฆษณา (Media)
• การสร้างภาพลักษณ์องค์กร (PR)
• On-line / Digital
สวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อิมมีเดียท รีซอร์สเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 3 ยูนิต 301 ซ.ลาดพร้าว 3 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.immediateresources.co.th
วิธีการเดินทาง
  • MRT สถานีพหลโยธิน ทางออกที่ 5
ใช้งานแผนที่