บริษัท อิมมีเดียท รีซอร์สเซส จำกัด – CRM, Branding, PR, Digital ประกอบกิจการด้านที่ปรึกษาทาง CRM และการตลาดสมาชิกบัตร และมีบริการในด้านต่างๆ กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อาทิ •การออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณ์/สินค้า (Branding) •การพัฒนาและวางแผนการตลาดและการขาย ทั้ง Online และ Offline •การออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ (Advertising / Graphic Design) •การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Event /Activity) •การวางแผน/จองสื่อโฆษณา (Media) •การสร้างภาพลักษณ์องค์กร (PR) •On-line / Digital
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อิมมีเดียท รีซอร์สเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 3 ยูนิต 301 ซ.ลาดพร้าว 3 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.immediateresources.co.th
วิธีการเดินทาง
MRT สถานีพหลโยธิน ทางออกที่ 5
ใช้งานแผนที่