ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน
สวัสดิการ
- เงินเดือนประจำ 9,000 บาทต่อเดือน - ค่าคอมมิชชั่น หรือ โบนัสพิเศษตามความสามารถ โดยพิจารณาจากผลงาน - ประกันสังคม / ประกันชีวิตกลุ่ม / ประกันสุขภาพกลุ่ม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี และสวัสดิการอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด มหาชน
เลขที่ 90 อาคารสาทรนครทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 (ฝ่าย Telemarketing) ถนนสาทรเหนือ 10500
เว็บไซต์: www.standardchartered.com