บริษัท บาก้า จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดจำหน่ายสารเคมีเกษตรในไร่อ้อย
สวัสดิการ
ประกันสังคม, เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บาก้า จำกัด
16/1 ซอยพหลโยธิน 30 10900
ใช้งานแผนที่