บริษัท บาก้า จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับจัดจำหน่ายสารเคมีเกษตรในไร่อ้อย
Benefits
ประกันสังคม, เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท บาก้า จำกัด
16/1 ซอยพหลโยธิน 30 10900
See Map