JobThai
ออกแบบงานโครงสร้างเหล็ก งาน Build up Steel รับเหมาก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก โรงงาน หลังคาคลุมสนาม งานโครงสร้างเหล็ก Span 20-65 เมตร ที่ไม่ต้องการเสากลาง งานLandscapeและงานHardscape
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
zero position th
ติดต่อ
บริษัท สตีล บิวด์ จำกัด
24 ซอยงามวงศ์วาน23แยก17
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000