Siamplaloma Co., Ltd.
ธุรกิจนำเข้า - ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามตกลง - ค่าน้ำมันรถ - ค่าเสื่อมรถ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Siamplaloma Co., Ltd.
1023 อาคารทีพีเอส บิลดิ้ง ชั้น 5 ถนนพัฒนาการ ระหว่างซอย 17 และ 19
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.siamplaloma.com