บริษัท อี.เอส.เค.การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
รับทำบัญชี จดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง บริษัท,ห้างฯ ทำภาษี ประกันสังคม จัดทำงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โบนัส - ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - มีที่พักฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อี.เอส.เค.การบัญชีและธุรกิจ จำกัด
เลขที่ 199/96 หมู่ที่ 3 ซอยท่าอิฐ
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000