เป็นผู้แทนจำหน่ายและบริการผลิตภัณฑ์สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม เครื่องมือวัด(Instruments) อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล (Data logger/Recorder) มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์(Motion control) ระบบควบคุมและระบบควบคุมอัตโนมัติ(Automation and Control), ตู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (Medium & Low Voltage Equipment) รวมถึงการบริการ ออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบการใช้งาน ให้คำปรึกษา และตรวจซ่อมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น วิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านวิศวกรรมระบบควบคุมและ เครื่องมือวัด” พันธกิจ - ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ - มุ่งมั่นเพิ่มผลประกอบการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน - พัฒนาสู่การเป็นศูนย์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง - สร้างวัฒนธรรม “องค์กรคุณภาพและเปี่ยมสุข” กลุ่มธุรกิจที่ให้บริการ 1)กลุ่มธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเครื่องสำอางค์ 2)กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์ และโรงสีข้าว 3)กลุ่มธุรกิจผลิตน้ำ และบำบัดน้ำเสีย 4)กลุ่มธุรกิจซีเมนต์ เหมืองแร่ เซรามิค และที่เกี่ยวข้อง 5)กลุ่มธุรกิจผลิตเหล็ก 6)กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซ 7)กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงาน 8)กลุ่มธุรกิจกระดาษ และแก้ว 9)กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ และเส้นใยสังเคราะห์ 10)กลุ่มธุรกิจงานราชการ
ติดต่อ
บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย)
159 ซ.พระรามเก้า 57/1 (วิเศษสุข2)
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.flowmaster.co.th
ใช้งานแผนที่