กลุ่มบริษัทร่วมกิจรุ่งเรืองทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
สินค้าให้กับลูกค้า โดยมีปรัชญาในการบริการลูกค้าคือ
"ร่วมกิจฯมุ่งมั่นบริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ลูกค้า และ สังคม"
สวัสดิการ
  • เบี้ยขยัน
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • โบนัส
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • งานสังสรรค์ประจำปี และกิจกรรมอื่นๆ
  • รางวัลพิเศษต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง (1993) จำกัด
51 หมู่ที่ 4 20160
เว็บไซต์: www.ruamkit.co.th
ใช้งานแผนที่