บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน ประกอบด้วย นักวิชาการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญ ในแขนงต่างๆ ที่มาทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่มีหน้าที่เหมาะสมกับเนื้องานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นที่พอใจและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
สวัสดิการ
- มีเงินเดือน - เบี้ยเลี้ยง - ค่าเดินทาง - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็นเนอร์วิชั่น จำกัด
128/170 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16B ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.enervision.co.th