ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รับเป็นผู้จัดการ วางแผน ออกแบบและประสานงาน กิจกรรมส่งเสริมการขาย งานนิทรรศการและงานพิธีการทุกประเภท More than 19 years, Design Wizard was combined by several academic disciplines or professional specializations in Exhibition Design , Marketing Event and Commercial Space Design.
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ดีไซน์ วิซาร์ด จำกัด
เลขที่ 60/19-20 หมู่3 ซอยวิภาวดี 42
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900