บริษัท ยูเนี่ยนไทย โพลีพลาส จำกัด
UNION THAI POLYPLAST CO., LTD. A leader in plastic blow molding , injection molding and moldmaking technology . We are strong and specialist in plastic packaging and instrument for chemical and medicine in thailand . We are looking for pro-active and hard working people to join us in the following vacancies : \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t
สวัสดิการ
- รถรับ-ส่ง - ค่ากะ เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง ค่าเที่ยว - ชุดยูนิฟอร์ม หอพักฟรี - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบิดา มารดา บุตร เสียชีวิต - อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูเนี่ยนไทย โพลีพลาส จำกัด
เลขที่ 799 ม.5 ถ.สุขุมวิท กม.42 (ตรงข้ามศาลแขวงสมุทรปราการ) 10280
เว็บไซต์: www.unionthai.com
ใช้งานแผนที่