บริษัท แฮนด์ อิน แฮนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
1. ทางบริษัทกำลังขยายงานและเตรียมการสร้าง Office ใหม่ ต้องการคัดเลือกบุคคลากรเพิ่มเพื่อรองรับงาน 2. เนื่องจากบริษัทฯ รับงานบ้านเดี่ยวราคาสูง และ งานโรงแรมเกรด A ต้องการทีมงานที่ใส่ใจในรายละเอียด และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. ปัจจุบันบริษัท แฮนด์ฯ ประกอบธุรกิจหลัก 2 ส่วน คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาโครงการ ในปีหน้าทางบริษัทฯ จะขยายงานด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมี 2 บริษัทดังนี้ Hand In Hand Development และ Hand In Hand Construction
สวัสดิการ
บริษัทฯ มีการดูแลในเรื่องอัตราเงินเดือน, สวัสดิการ, เบื้ยเลี้ยงพิเศษ, โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แฮนด์ อิน แฮนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
101 ซ.พัฒนาการ 40 ถ.พัฒนาการ 10250