บริษัท แฮนด์ อิน แฮนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
1. ทางบริษัทกำลังขยายงานและเตรียมการสร้าง Office ใหม่ ต้องการคัดเลือกบุคคลากรเพิ่มเพื่อรองรับงาน
2. เนื่องจากบริษัทฯ รับงานบ้านเดี่ยวราคาสูง และ งานโรงแรมเกรด A ต้องการทีมงานที่ใส่ใจในรายละเอียด และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. ปัจจุบันบริษัท แฮนด์ฯ ประกอบธุรกิจหลัก 2 ส่วน คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษาโครงการ ในปีหน้าทางบริษัทฯ จะขยายงานด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยจะมี 2 บริษัทดังนี้ Hand In Hand Development และ Hand In Hand Construction
Benefits
  • บริษัทฯ มีการดูแลในเรื่องอัตราเงินเดือน, สวัสดิการ, เบื้ยเลี้ยงพิเศษ, โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แฮนด์ อิน แฮนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
101 ซ.พัฒนาการ 40 ถ.พัฒนาการ 10250