บริษัทฯ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ต้องการขยายงานและต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับบริษัทฯอีกหลายอัตรา
สวัสดิการ
  • - บริษัทฯ มีสวัสดิการ อาทิเช่น ค่าครองชีพ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - รถรับ-ส่งพนักงาน
  • - ค่าอาหาร
  • - ค่ากะ
  • - เบี้ยขยัน และอื่น ๆ อีกหลายรายการ
ติดต่อ
บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
14 / 1 หมู่ 5 ถ.สุวินทวงศ์
ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000