บริษัท ซินเนอร์ยี อินเตอร์เทรด จำกัด
นำเข้า ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Elster instrument รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งและการให้บริการ ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานทางวิศวกรรมและบริการอื่นๆในกิจการสำรวจ ขุดเจาะ ขนส่ง และขนถ่ายผลิตเกี่ยวยกับกิจการปิโตรเลียมปิโตรเคมี
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน+O.T.+ เบี้ยเลี้ยง(ในกรณีออกต่างจังหวัดและค้างคืน)
  • - ค่าทำงานในวันหยุด
  • - โบนัสประจำปี
  • - ประกันสังคมและอื่นๆ ตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด
  • - ค่าโทรศัพท์, ค่าเดินทาง, ค่าที่พักเบิกได้ตามตำแหน่งงานที่บริษัทกำหนดและเห็นสมควร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซินเนอร์ยี อินเตอร์เทรด จำกัด
46/47
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.synergy.in.th
ใช้งานแผนที่