ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทุกชนิดและครบวงจรการพิมพ์ ต้องการรับบุคลากรที่มีคุณภาพ และรักความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพื่อร่วมกันขยายกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
- ปรับเงินเมื่อผ่านทดลองงาน - เงินโบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - เบี้ยขยัน - ชุดฟอร์ม - งานเลี้ยงประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันสังคม - เงินกู้สวัสดิการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเอ็มดี โมทีฟ จำกัด
135 หมู่ 4 74110
เว็บไซต์: www.amdmotif.com
ใช้งานแผนที่