ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ทุกชนิดและครบวงจรการพิมพ์ ต้องการรับบุคลากรที่มีคุณภาพ และรักความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพื่อร่วมกันขยายกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
  • - ปรับเงินเมื่อผ่านทดลองงาน
  • - เงินโบนัส
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
  • - เบี้ยขยัน
  • - ชุดฟอร์ม
  • - งานเลี้ยงประจำปี
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ประกันสังคม
  • - เงินกู้สวัสดิการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเอ็มดี โมทีฟ จำกัด
135 หมู่ 4 74110
เว็บไซต์: www.amdmotif.com
ใช้งานแผนที่