บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายพลาสติกเพื่อการเกษตร ครบวงจร มากกว่า 20 ปี โรงงานได้รับมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001:2008 และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าส่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ต้องการ ผู้ร่วมงานที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
1. อายุ 20-35 ปี มีใจรักงานด้านการตลาด
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการตลาดหรือการเกษตร หรือเกี่ยวข้อง
3. มีความรับผิดชอบ ซืื่อสัตย์และอดทน
4. สามารถเดินทางไปพบปะลูกค้าต่างจังหวัดได้ (มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
สวัสดิการ
  • - ค่าตำแหน่ง
  • - โบนัสประจำปี
  • - เบี้ยขยัน
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ประกันสังคม
  • - ปรับค่าแรงประจำปี
  • - ชุดฟอร์ม
  • - สัมมนานอกสถานที่
  • - อื่นๆอีกมากมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด
89/1 หมู่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ กม. 15
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: www.tctthainet.com
ใช้งานแผนที่