บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายพลาสติกเพื่อการเกษตร ครบวงจร มากกว่า 20 ปี โรงงานได้รับมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9001:2008 และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าส่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ต้องการ ผู้ร่วมงานที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ 1. อายุ 20-35 ปี มีใจรักงานด้านการตลาด 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการตลาดหรือการเกษตร หรือเกี่ยวข้อง 3. มีความรับผิดชอบ ซืื่อสัตย์และอดทน 4. สามารถเดินทางไปพบปะลูกค้าต่างจังหวัดได้ (มีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
สวัสดิการ
- ค่าตำแหน่ง - โบนัสประจำปี - เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยง - ประกันสังคม - ปรับค่าแรงประจำปี - ชุดฟอร์ม - สัมมนานอกสถานที่ - อื่นๆอีกมากมาย
ติดต่อ
บริษัท ไทยเจริญทองการทอ จำกัด
89/1 หมู่ 11 ซอยธนสิทธิ์ ถนนเทพารักษ์ กม. 15
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เว็บไซต์: http://www.tctthainet.com/
ใช้งานแผนที่