บริษัทซีวิล 9 คอนสตรัคชั่น แอนด์ อาคิเทคเจอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2534 เป็นการร่วมกันจัดตั้งให้เกิดคุณภาพด้านการก่อสร้างโดยการนำนวัตกรรมระดับสูงและความสามารถในวิชาช่างที่มากด้วยประสบการณ์และคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์ การบริการลูกค้า และความชำนาญในเทคนิคกลวิธีต่างๆ เพื่อความเป็นผู้นำเราจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์วิชาชีพกว่า10 ปี ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ การพัฒนา และการก่อสร้าง
สวัสดิการ
- อาหารกลางวัน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - เบี้ยเลี้ยงเดินทาง - โบนัสทุกสิ้นปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีวิล 9 คอนสตรัคชั่น แอนด์ อาคิเทคเจอร์ จำกัด
120/1089 เอ็มโซไซตี้ คอนโดมิเนียม หมู่ที่ 9
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.civil9.com