บริษัท ฟูจิไมนิ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -ประกันชีวิต -โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟูจิไมนิ่ง จำกัด
1 ถนนพัฒนาการคูขวาง 80000